932 477 634

PREMSA

La premsa escrita ha anat perdent presència en els últims temps. De totes maneres, encara hi ha capçaleres que mantenen bones vendes i sobretot notorietat quant als seus portals digitals. És una bona opció utilitzar aquests mitjans per a segmentar campanyes i diversificar mitjans.

PROMOCIONA LA TEVA EMPRESA