934 342 312

ESPOTS

PUBLICITAT EN PROGRAMES

Els publi-espais i faldons publicitaris són formats molt utilitzats a la televisió. A ÉxitoTV comptem amb una gran experiència, ja que han passat pels nostres platós infinitat de marques i professionals.

A continuació podem veure uns quants exemples dels publi-espais i un per a poder-ho visionar, el de la Clínica IOTT.