932 477 634

RADIO

El mitjà de ràdio continua sent avui dia molt potent. De fet, en els últims EGM li donen una alta presència. Dins de l’informe mensual de Notorietat publicitària a Espanya, comptabilitzen el mitjà de ràdio en un 10,3% del total del rang de publicitat per sobre d’altres mitjans com a periòdics, cinema, xarxes socials o blogs i fòrums.